​2018 is het jaar van de dienstverlening. Met de verkiezingen aan de horizon beraden medewerkers en politici van lokale besturen zich over hoe het de komende zes jaar beter en anders kan. En dan komt dienstverlening in het vizier. Dienstverlening, die maak je samen. Door samen te werken in de organisatie, maar ook door samen te werken met organisaties en betrokken burgers. Luisteren, dialoog en samen aan de slag gaan. Dat worden de sleutels om dienstverlening uit te bouwen in de volgende legislatuur. Otto Thors (NL) en Murielle Scherre (BE) brengen inspirerende keynotes over het wat en hoe van dienstverlening, vandaag en morgen. In 24​ sessies​ zoomen we dieper in op digitalisering, geïntegreerde dienstverlening en co-creatie. 

Kom op dinsdag 29 mei ervaring uitwisselen met collega's uit lokale besturen in de trefkw​artieren ​en ontdek nieuwe mogelijkheden op de beursvloer.

Belfius
Ethias
Cipal Schaubroeck
Proximus
Cevi
Logins
Notubiz
GSJ Advocaten

Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten VZW

Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel

02 211 55 00

info@vvsg.be

Aanmelden